Åpen bok på lilla bakgrunn.

Openheitslova

Openheitslova tok til å gjelde 1. juli 2022. Føremålet med lova er å fremje verksemder si respekt for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i samband med produksjon av varer og levering av tenester. Som dotterselskap i Bøndenes Hus-konsernet er Hotell Bondeheimen og Kaffistova omfatta av openheitslova.

Openheitslova skal også sikre allmenn tilgang til informasjon om korleis verksemder handterer negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

Har du spørsmål om korleis vi handterer openheitslova? Send ein e-post til gm@bondeheimen.com og vi vil svare deg innan tre veker.

Opne vår «Utgreiing etter openheitslova»

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.